Μεγεθολόγιο

Μεγεθολόγιο

Μεγέθη

Ευρώπη

35

35½

36

37

37½

38

38½

39

40

41

42

43

44

45

46½

48½

Ευρώπη

Μεξικό

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

9

10

11

12.5

Μεξικό

Ιαπωνία

Άνδρες

21.5

22

22.5

23

23.5

24

24.5

25

25.5

26

26.5

27.5

28.5

29.5

30.5

31.5

Ιαπωνία

Α

Γυναίκες

21

21.5

22

22.5

23

23.5

24

24.5

25

25.5

26

27

28

29

30

31

Ιαπωνία

Γ

Αγγλια

Άνδρες

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13½

Αγγλια

Α

Γυναίκες

3

4

5

6

7

8

10½

11½

13

Αγγλια

Γ

Αυστραλία

Άνδρες

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13½

Αυστραλία

Α

Γυναίκες

4

5

6

7

8

9

10½

11½

12½

14

Αυστραλία

Γ

Η.Π.Α & Καναδάς

Άνδρες

4

5

6

7

8

9

10½

11½

12½

14

Η.Π.Α & Καναδάς

Α

Γυναίκες

5

6

7

8

9

10

10.5

12

13

14

15.5

Η.Π.Α & Καναδάς

Γ

Ρωσία

Γυναίκες

33½

34

35

36

37

38

39

Ρωσία

Γ

Κορέα (χιλιοστά)

228

231

235

238

241

245

248

251

254

257

260

267

273

279

286

292

Κορέα (χιλιοστά)

Ίντσες

9

91/8

93/8

95/8

97/8

10

101/8

10¼

10½

10¾

11

11¼

11½

Ίντσες

Εκατοστά

22.8

23.1

23.5

23.8

24.1

24.5

24.8

25.1

25.4

25.7

26

26.7

27.3

27.9

28.6

29.2

Εκατοστά